(Για λευκές και καφέ) 

∆ιάσταση: 18Χ08Χ22cm/Τιµή: 0,46€

∆ιάσταση: 22X10X31cm/Τιµή: 0,55€

∆ιάσταση: 26Χ12Χ35cm/Τιµή: 0,59€ 

∆ιάσταση: 32Χ12Χ41cm/Τιµή: 0,69€

(Για χρώµα και µεταλιζέ) 

∆ιάσταση: 18Χ08Χ22cm/Τιµή: 0,52€ 

∆ιάσταση: 22X10X31cm/Τιµή: 0,60€ 

∆ιάσταση: 26Χ12Χ35cm/Τιµή: 0,69€ 

∆ιάσταση: 32Χ12Χ41cm/Τιµή: 0,89€

0.00€ (τιμή χωρίς ΦΠΑ)
με ΦΠΑ